Апликационен пакет „БЕЗ“

Апликационен пакет „БЕЗ“

Без ровене в интернет. Без трудни решения. Без ниво немски . Без учебни такси. Без грижи!

Изберете от вариантите „Business”, „IT” или „Engineering”

Вариант  „Business”
HTW Berlin – International Business + FAU Erlangen-Nürnberg- International Business Studies + OVGU Magdeburg – International Business and Economics

Вариант „IT”
U des Saarlandes – Computer Science + KU Eichstädt Ingolstadt – Data Science + TH Ulm – Computer Science

Вариант „Engineering”
TUHH Hamburg – Engineering Science + TH Deggendorf – Industrial  Engineering + TH Ingolstadt – Autonomous Vehicle Engineering

Вие имате:
Диплома за средно образование, готов езиков сертификат английски Б2/С1

Цена : 700лв

Офертата важи до 30 юни 2022г

Comments are closed.