Видове университети – разлики

Hochschularten : FH, UNI, HAW, PH, TU, HS, UAS, … В Германия и Австрия има 3 основни типа ВУЗове: Universität – U /TU: университет (вкл. технически университети) с научна насоченост (Fach-)Hochschule – FH/TH/ HS/ HAW/ H :Висше учебно заведение за приложни науки, със силно практически ориентирано обучение Kunst– und Musikhochschulen – Aкадемии и университети за […]

Апликационен пакет „БЕЗ“

Апликационен пакет „БЕЗ“ Без ровене в интернет. Без трудни решения. Без ниво немски . Без учебни такси. Без грижи! Изберете от вариантите „Business”, „IT” или „Engineering” Вариант  „Business” HTW Berlin – International Business + FAU Erlangen-Nürnberg- International Business Studies + OVGU Magdeburg – International Business and Economics Вариант „IT” U des Saarlandes – Computer Science […]