Къде?

Къде …..

…… да кандидатствам?

След като сте решили въпроса „Какво?” най-добрата база данни за всички специалности във всички видове държавни и акредитирани университети ще намерите в портала „Hochschulkompass”. Търсачката е на немски и на английски.

В Германия и Австрия има 3 основни типа ВУЗове:

  • Universität: университет (вкл. технически университети) с научна насоченост
  • (Fach-)Hochschule -Висше учебно заведение за приложни науки, със силно практически ориентирано обучение
  • Kunstund Musikhochschulen – Aкадемии и университети за изкуства и музика

Особено за икономически и технически специалности се препоръчва кандидат студентът да сравни няколко конкретни учебни програми и да избере най-подходящата програма в съответствие с неговите интереси и нужди. Например BWL (Бизнес администрация) в U Göttingen – B.Sc.  vs HS Augsburg– B.A.  

По-голямата част от ВУЗовете са държавни и предлагат обучение без учебни такси. Многобройните частни ВУЗове предлагат ограничен избор специалности (макар и много атрактивни, пазарно ориентирани програми) и обикновено имат сериозни учебни такси.

В Германия интересни компании за стаж или работа не се намират само в големите градове. Заслужава си да проучите и по-малки и по-неизвестни градове като опции.

Повече информация за самият град, за живота около университета, за културата, икономиката и предложения за свободното време можете да намерите просто с името на града, например www.hannover.de

В Германия има над 400 висше учебни заведения.

Кои……

          … университети са най-престижни и най-добри?

На този въпрос няма лесен и точен отговор. Но има класации, които помагат в ориентирането. Според германските експерти не може да се посочи най-добър университет. Един университет може да е между най-добрите в една област  и да не се класира в друга, затова ранкингите не са за ВУЗове, а за специалности. Най-известната класация „CHE University Ranking”  сравнява 30те най-популярни специалности след оцененяване от 200 000 студенти и 15 000 професори. Тя включва 30 възможни опции за критерии и се обновява редовно.

CHE Hochschulranking

Консултация и връзка с нас: +359 878 18 07 22