Кога?

Кога…..

  ….. се кандидатства?

В последния момент! Самото кандидатстване в Германия се случва след получаване на дипломата, не може да се кандидатства предварително с академична справка.

Последният срок за пристигане на документи в университета обикновено е:

•        15 юли за зимния семестър (начало 1 октомври)

•        15 януари за летния семестър (начало 1 април)

Има и изключения и трябва да се следят точните условия за всяка избрана програма.

По-рани срокове могат да се очакват за изкуства, архитектура, подготвителни езикови курсове или Studienkolleg.   http://www.studienkollegs.de/

П.П. Германските университети не дават предимство на току-що завършили кандидати. Кандидатът може спокойно да доучва немския език, да работи, да събира нужните средства за следване или да се отдаде на доброволчество и личностно развитие, като кандидатства една-две години след завършването.

Gap year

Какви…..

          ….. документи се подават?

Основните документи поискани от всички университети са

                   • формуляр (евентуално и онлайн и в подписан хартиен вариант!)

                   • Диплома за средно образование (преведена и легализирана)

                   • Езиков сертификат (легализирано копие)

Повечето университети приемат единствено въз основа на изчисления по дипломата среден успех, не са нужни мотивационни писма, препоръки или грамоти. Трябва да се следят точните условия за всяка избрана програма, защото има изключения.

Академична справка се подава, когато подборът на студенти  изрично включва оценки за отделни предмети в 11 и 12 клас.

Често допълнително се очакват следните придружаващи документи

• автобиография, като таблица, вид CV

• копие на личната карта

• паспортна снимка

• сертификат за участие в онлайн професионално ориентиране, Self- 
  Assessment или Studienorientierung

За сега ВУЗовете, които предлагат кандидатстване изцяло в онлайн вариант (без да се праща хартия) са малко. В такъв случай горе посочените документи трябва да се качат в съответния портал.

Консултация и връзка с нас: +359 878 18 07 22