Какво?

Какво…..

…….да следвам?

      

Това е най-основният въпрос и търсенето на отговора би трябвало да отнеме най-много време. Изборът е голям от А като Abfallwirtschaft (Оползотворяване на отпадъци) до Zukunftsenergien (Енергии на бъдещето), например: https://www.th-owl.de/studium/angebote/studiengaenge/detail/zukunftsenergien/ ) –  над 18 000 програми има само в Германия!

Всичко, което се предлага може да се избира и от българския студент. С високите успехи, типично за български кандидати, шансовете за прием са големи. Но това не улеснява живота на кандидата, ако все още няма идея, каква да бъде специалноста и мечтите на родителите не съвпадат с неговите. 

Предлагат се няколко качествени, безплатни онлайн инструменти за кариерно ориентиране, които биха могли да дадат насока при избора на специалност. Те помагат да се назоват личните способности, да се поставят приоритети и да се избере най-подходящата специалност.  Има кратки (около 15 минути) и по-детайлирани, които изискат няколко часа спокойствие за да се получи един изчерпателен анализ.

Най-добрите линкове

Общо ориентиране:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/ http://studiengaenge.zeit.de/sit

За Baden-Württemberg, задължително за всики университети, с кратък или продължителен вариант:
https://www.was-studiere-ich.de

За технически програми (немски или английски) https://www.global-assess.rwth-aachen.de/tu9/tm/

За потенциални медици:самооценка на социалните компетенции :https://www.q-set.de/q-set.php?sCode=GDHBUQHPFNJJ

Консултация и връзка с нас: +359 878 18 07 22