Зелена седмица

Зелена седмица – програми с кауза
20 до 26 ноември 2023г

Програми с кауза
Събрани на едно място – бакалавърски програми в областта на науки за околната среда

Възобновяеми енергийни източници – Екологично инженерство – Екологична информатика –Геоекология – Опазване на природата – Физика на климата – Защита на климата – Устойчивост -Управление на околната среда – Инжинерство на биопроцесите – Химически и екологични технологии – Eнергийни и строителни технологии – Mониторинг на околната среда …

 По градове- програми на немски

AMBERG-WEIDEN
Bio- und Umweltfverfahrenstechnik B.Eng.
https://www.oth-aw.de/studium/studienangebote/studiengaenge/bachelor/bio-umweltverfahrenstechnik/studium-bio-umweltverfahrenstechnik/
Energietechnik, Energieeffizienz und Klimaschutz B.Eng.
https://www.oth-aw.de/studium/studienangebote/studiengaenge/bachelor/energietechnik-energieeffizienz-klimaschutz/studium-energietechnik-energieeffizienz-klimaschutz/

BAYREUTH
Geographie:Gesellschaft und Umwelt B.Sc.
https://www.uni-bayreuth.de/bachelor/geographie  : Gesellschaft, Umwelt
Geoökologie: Umweltnaturwissenschaften B.Sc.
https://www.uni-bayreuth.de/bachelor/geooekologie-umweltnaturwissenschaften
Nachhaltige Chemie&Energie B.Sc.
https://www.uni-bayreuth.de/bachelor/nachhaltige-chemie-energie
Umwelt- und Ressourcentechnologie B.Sc.
https://www.uni-bayreuth.de/bachelor/umwelt-und-ressourcentechnologie

BERLIN
Energie- und Prozesstechnik B.Sc.
https://www.tu.berlin/studieren/studienangebot/gesamtes-studienangebot/studiengang/energie-und-prozesstechnik-b-sc
Umweltinformatik B.Sc.
https://ui.htw-berlin.de/   
Regenerative Energien B.Sc.
https://re-bachelor.htw-berlin.de/  

BREMERHAVEN
Nachhaltige Energie- und Umwelttechnologien B.Sc.
https://www.hs-bremerhaven.de/neu  

CLAUSTHAL-ZELLERFELD
Energie- und Materialphysik B.Sc.
https://www.tu-clausthal.de/studieninteressierte/studiengaenge/bachelor-studiengaenge/energie-und-materialphysik
Geo-Energy Systems B.Sc.
https://www.tu-clausthal.de/studieninteressierte/studiengaenge/bachelor-studiengaenge/geo-energy-systems
Nachhaltige Rohstoffgewinnung und Recycling B.Sc.
https://www.tu-clausthal.de/studieninteressierte/studiengaenge/bachelor-studiengaenge/nachhaltige-rohstoffgewinnung-und-recycling

COTTBUS-SENFTENBERG
Energietechnik und Energiewirtschaft B.Sc.
https://www.b-tu.de/energietechnik-energiewirtschaft-bs
 

DRESDEN
Umweltmonitoring B.Sc.
https://www.htw-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/bachelor-umweltmonitoring
Regenerative Energiesysteme,  Diplom
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=2198  –

EBERSWALDE
International Forest Ecosystem Management B.Sc.
https://www.hnee.de/de/Studium/Bachelorstudiengnge/International-Forest-Ecosystem-Management/International-Forest-Ecosystem-Management-B.Sc.-K2155.htm

FREIBERG
Responsible Production and Consumption B.Sc.
https://tu-freiberg.de/en/bachelor-responsible-production-and-consumption-rpc
https://tu-freiberg.de/en/bachelor-environmental-system-science-geoecology
https://tu-freiberg.de/bachelor-umwelttechnik


GÖTTINGEN
Ökosystemmanagement B.Sc.
https://www.uni-goettingen.de/de/640794.html   –
Forstwissenschaften und Waldökologie B.Sc.
https://www.uni-goettingen.de/de/610610.html  

HALLE-WITTENBERG
Management natürlicher Ressourcen B.Sc.
https://studienangebot.uni-halle.de/management-natuerlicher-ressourcen-bachelor-180

HANNOVER
Technologie nachwachsender Rohstoffe B.Eng.
https://f2.hs-hannover.de/studium/bachelor-studiengaenge/technologie-nachwachsender-rohstoffe-tnr

HOHENHEIM
Nachwachsende Rohstoffe und Bionergie B.Sc.               
https://www.uni-hohenheim.de/nachwachsende-rohstoffe-und-bioenergie-bachelor-studium
Sustainability and Change B.Sc.
https://www.uni-hohenheim.de/sustainability-and-change-bachelor-studium

HOLZMINDEN
Green Building B.Sc.
https://www.hawk.de/de/studium/studiengaenge/beng-green-building-holzminden

INGOLSTADT
Energiesysteme und Erneuerbare Energien B.Eng.
https://www.thi.de/maschinenbau/studiengaenge/energiesysteme-und-erneuerbare-energien-beng/
Nachhaltiges Bauingenieurwesen B.Eng.
https://www.thi.de/nachhaltige-infrastruktur/studiengaenge/nachhaltiges-bauingenieurwesen-beng/
Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement B.Sc.
https://www.thi.de/nachhaltige-infrastruktur/studiengaenge/nachhaltigkeits-und-umweltmanagement-bsc/
Nachhaltiges Produktionsmanagement B.Eng.
https://www.thi.de/iaw/studiengaenge/nachhaltiges-produktionsmanagement-beng/

KARLSRUHE
Geoökologie B.Sc.
https://www.sle.kit.edu/vorstubdium/bachelor-geooekologie.php
Meteorologie und Klimaphysik B.Sc.
https://www.sle.kit.edu/vorstudium/bachelor-meteorologie.php   und Klimaphysik
Green Technology Management B.Sc.
https://h-ka.statusinfo.live/hka-fuer-studieninteressierte/green-technology-management-bachelor/

KOBLENZ
Gewässerkunde und Wasserwirtschaft B.Sc.
https://www.uni-koblenz.de/de/studium/studienangebot/gewaesserkunde_und_wasserwirtschaft_bsc?degree=bsc
KÖLN
Energie- und Gebäudetechnik B.Eng.
https://www.th-koeln.de/studium/energie–und-gebaeudetechnik-bachelor_1113.php
Erneuerbare Energien B.Eng.
https://www.th-koeln.de/studium/erneuerbare-energien-bachelor_1631.php

LÜNEBURG
Umweltwissenschaften B.Sc.
https://www.leuphana.de/college/bachelor/umweltwissenschaften.html

MERSEBURG
Green Engineering – Gestaltung nachhaltiger Prozesse B.Eng.
https://www.hs-merseburg.de/studium/studiengaenge/green-engineering/
Chemie- und Umwelttechnik B.Eng.
https://www.hs-merseburg.de/studium/studiengaenge/chemie-und-umwelttechnik/

MITTWEIDA
Energy and Environmental Management B.Sc.
https://www.wi.hs-mittweida.de/en/study-programs/energy-and-environmental-management/

MÜNCHEN
Energie- und Gebäudetechnik B.Eng.
https://www.hm.edu/studiengange_de/studiengang_detail_58.de.html
Regenerative Energien- Elektrotechnik  B.Eng.
https://www.hm.edu/studiengange_de/studiengang_detail_12.de.html 
Sustainable Engineering B.Sc.https://www.hm.edu/studiengange_de/studiengang_detail_606.de.html
Sustainable Materials and Product Design B.Eng.
https://www.hm.edu/studiengange_de/studiengang_detail_1408.de.html
Sustainable Packaging / Packaging Design / Biofibers and Paper

NÜRTINGEN-GEISLINGEN
Landschaftsplanung und Naturschutz B.Eng.
https://www.hfwu.de/studium/studienangebot/landschaftsplanung-und-naturschutz/

OSNABRÜCK
Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik B.Sc.
https://www.hs-osnabrueck.de/studium/studienangebot/bachelor/energie-umwelt-und-verfahrenstechnik-bsc/

POTSDAM
Geoökologie B.Sc.
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/ein-fach-bachelor/geooekologie

RHEIN-WAAL
Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene B.Sc.
https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/fakultaeten/life-sciences/studienangebot/qualitaet-umwelt-sicherheit-und-hygiene-b-sc

SAARBRÜCKEN
Erneuerbare Energien /Energiesystemtechnik B.Eng.
https://www.htwsaar.de/studium-und-lehre/studienangebot/studiengaenge/erneuerbare-energien-energiesystemtechnik_bachelor

STUTTGART
Erneuerbare Energien B.Sc.
https://www.uni-stuttgart.de/studium/bachelor/erneuerbare-energien-b.sc./
Umweltschutztechnik B.Sc.
https://www.uni-stuttgart.de/studium/bachelor/umweltschutztechnik-b.sc./
KlimaEngineering B.Eng.
https://www.hft-stuttgart.de/architektur-und-gestaltung/bachelor-klimaengineering

TRIER
Bio-, Umwelt- und Pozess-Verfahenstechnik B.Eng.
https://www.umwelt-campus.de/studium/studienangebot-weiterbildung/bachelor/bio-umwelt-und-prozess-verfahrenstechnik-beng
Energietechnik – Regenerative und effiziente Energiesysteme B.Eng.
https://www.hochschule-trier.de/hauptcampus/bauen-plus-leben/gve/studium/studiengaenge/energietechnik-regenerative-und-effiziente-energiesysteme-beng
Erneuerbare Energien B.Sc.
https://www.umwelt-campus.de/erneuerbare-energien
Umwelt- und Betriebswirtschaft B.A.
https://www.umwelt-campus.de/studium/studienangebot-weiterbildung/bachelor/umwelt-und-betriebswirtschaft-ba
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik B.Sc.
https://www.umwelt-campus.de/studium/studienangebot-weiterbildung/bachelor/umwelt-und-wirtschaftsinformatik-bsc
Wirtschaftsingenieurwesen / Umweltplanung
https://www.umwelt-campus.de/studium/studienangebot-weiterbildung/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-umweltplanung-bsc
Wirtschaftsrecht und Umweltrecht LL.B.
https://www.umwelt-campus.de/studium/studienangebot-weiterbildung/bachelor/wirtschafts-und-umweltrecht-llb

TÜBINGEN
Geoökologie B.Sc.
https://uni-tuebingen.de/studium/studienangebot/verzeichnis-der-studiengaenge/detail/course/geooekologie-bachelor-mono/
Umweltnaturwisschenschaften
https://uni-tuebingen.de/studium/studienangebot/verzeichnis-der-studiengaenge/detail/course/umweltnaturwissenschaften-bachelor-mono/

WEIHENSTEPHAN
Klimaneutrale Energiesysteme B.Eng.
https://www.hswt.de/studium/studienangebot/bachelor/klimaneutrale-energiesysteme
Management erneuerbarer Energien B.Sc.
https://www.hswt.de/studium/studienangebot/bachelor/management-erneuerbarer-energien

WIEN
Umwelt- und Bioressourcenmanagement B.Eng.
https://boku.ac.at/boku4younow/bachelorstudium-umwelt-und-bioressourcenmanagement-ressourcen-nachhaltig-managen

По градове- програми на английски

COTTBUS-SENFTENBERG
Environmental and Resource Management B.Sc., engl.
https://www.b-tu.de/environment-bs – 

ERLANGEN-NÜRNBERG
Clean Energy Processes B.Sc., engl.
https://www.cep.study.fau.eu/bachelor-b-sc-clean-energy-processes/

INGOLSTADT
Energy Systems and renewable energies B.Eng., engl.
https://www.thi.de/maschinenbau/studiengaenge/energy-systems-and-renewable-energies-beng/
Sustainable Civil Engineering B.Eng., engl.
https://www.thi.de/nachhaltige-infrastruktur/studiengaenge/sustainable-civil-engineering-beng/

LÜNEBURG
Global Environmantal and Sustainability Studies B.Sc., engl.
https://www.leuphana.de/college/bachelor/global-environmental-and-sustainability-studies.html – engl.

RHEIN-WAAL
Sustainable Agriculture B.Sc. , engl.
https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/fakultaeten/life-sciences/studienangebot/sustainable-agriculture-bsc
Environment and Energy B.Sc., engl.
https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/fakultaeten/kommunikation-und-umwelt/studienangebot/bachelorstudiengaenge/environment-and-energy-bsc

ZWICKAU
Green Engineering and Sustainable Management B.Eng., engl.
https://www.fh-zwickau.de/studium/studieninteressenten/studienangebot/green-engineering-and-sustainable-management-bachelor/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *