DAAD – Стипендии

Германска служба за академичен обмен Woche 42  14.10.-20.10.2019 Конкурси за стипендии, организирани съвместноот Германската служба за академичен обмен (ДААД)и МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, за следване и научно-изследователска работа в Германия. Регламент на български