Колко?

Колко …..

…… струва следването в Германия и Австрия?

        За студенти от европейския съюз следването продължава да е безплатно- няма учебни такси в държавните университети. Има само семестриални такси, които в Германия вариират от 100 до 400 € на семестър, а в Австрия са 20€ на семестър.

Никъде  на запад следването не е по-изгодно – няма защо да имате първите дългове пред себе си още преди дипломирането. 

Германия

В по-евтин град, в държавен университет и при скромен начин на живот месечна издръжка от 600 – 700 € на месец е реалистична. Решаващият фактор е наемът. Немските студенти отделят средно около 40% от месечният бюджет за наема. В по-голям град, извън студентските общежития, може да се очаква месечен наем от 500 € и дори нагоре.

Разходи на месец
жилище 200 – 563 €
храна 140 – 213 €
транспорт 81 – 140 €
дрехи 32 – 59 €
Телефон, интернет, … 25 – 39 €
Учебни материали 19 – 27 €
Здравна осигуровка (ЕЗОК) 0 €
Свободно време, култура, спорт 47 – 89 €
Разни такси 20 – 100 €
общо от 564 до 1.507 €

Не са включени извънредни разходи като компютър, ваканции, посещение в България, …

Австрия

Можете спокойно да се ориентирате от размера на разходите в Германия.

Финансиране

  • Работа

Във връзка със статута „студент” през семестъра има ограничения относно работните часове: до 20 часа седмично. Минималната работна заплата в Германия в момента е 8,84 € / час. Докато студентският труд е много изгоден за работодателите (не се плащат голяма част от осигуровките) работа за студенти винаги се намира. Навсякъде.

  • Стипендия

За всички стипендии се очаква отличен успех и граждански/социален ангажимент. Често социалния ангажимент и личностният профил са решаващи фактори при раздаването на стипендиите. 

Най-добрата база данни  за стипендия :

MyStipendium
DAAD

Stipendium -A
Grants – A

Почти всички германски университети предлагат Deutschlandstipendium– 300 € на месец, макар и стипениите да са малко на брой. Сроковете за кандидатстване са различни, на няколко места дори преди кандидатстването за следване.

Специално за студенти от югоизточна Еврова, за магистърска или докторска програма в Бавария- BAYHOST

Още една стипендия за Бавария – BayBIDS

Най-хубавата стипендия за цялостно следване се раздава от германското Външното министерство чрез ДААД – Германска служба за академичен обмен. В България могат да кандидатстват ученици от езикови гимназии с изпит DSD II както и ученици на 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов”, немски отдел. Кандидатите се номинират от училището. Обърнете се към учителя по немски или към Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) в София.
Ausschreibung 2019

  • Заем

Не се предлагат заеми, които да са достъпни за всички студенти. Трябва внимателно да се четат детайлите за различните целови групи.

Studienkredit

  • BAföG

BAföG е комбинация от стипендия (50%) и заем (50%) и се получава от държавата. Максималният размер, в зависимост от доходите на студента и семейството му, е 735 €. Дали се полага на студенти от ЕС без отседналост е спорно. Не на всякъде отговорът е отрицателен. Заслужава си проучване на конкретен случай, на местно ниво.

                If you think education is expensive, try ignorance. 
Robert Orben.

Консултация и връзка с нас: +359 878 18 07 22