Кой?

Кой…..

……. има право за достъп до висши училища в Германия?


Българско средно образование от гимназия или от СУ /СОУ дава директен достъп
до ВУЗ в Германия и независимо от профилирането, завършилите могат да
кандидатстват за всички специалности във всички видове висше учебни
заведения. Кандидатите завършили професионални гимназии, техникум или
профилирани училища (музикално у-ще, художествена гимназия…) макар и да
завършват с „Диплома за средно образование” имат ограничен достъп – могат да
кандидатстват само за програми, които съответстват на техния специализиран
профил или трябва да положат приравнителен изпит (Feststellungsprüfung) в
Германия. Приравнителният изпит отпада, когато може да бъде представен
документ за минимум една година следване в български университет със същата
специалност.
Кандидат-студенти от трети държави, например деца на имигранти в САЩ, с
желание да се завърнат в Европа за висшето си образование могат да разберат
стойността на тяхната диплома тук:
От този линк се вижда дали дипломата дава право за директен достъп до немски
ВУЗове или какви други условия трябва да се изпълнят.

За съжаление университетите рядко коментират предварително изпратени по
имейл дипломи. Яснота, дали дипломата се признава се получава само в рамките
на самото, цялостно кандидатстване.

Кой …..

…… може да Ви помогне с кандидатстването?

Aкадемик плюс. Колкото Ви трябва, толкова –цялостно или единични консултации,
на живо или онлайн.
Академик плюс предлага пълно обслужване:

 • Подбор на университети и програми за кандидатстване, евентуално и за
  езиковата подготовка.
 • Попълване на документи за кандидатстване (онлайн и на хартия) и
  подготовка на апликационни пакети – до подпис.
 • Водене на кореспонденция с университетите по време на прием от имейл
  акаунт на кандидата.
 • Кореспонденцията след прием в избран университет и всички допълнителни
  (записване, общежитие, …).
 • Изготвяне на индивидуален план по месеци за процеса на кандидатстване.
 • Ориентация за участие в доброволчески дейности по време на и след
  училището.
 • Административни услуги: Уточнения по есета, препоръки и удостоверения за
  стаж, евентуални телефонни обаждания на съответните университети и др.
 • Превод и легализация.
 • Куриерски услуги

Консултация и връзка с нас: +359 878 18 07 22