Как? Не знам немски.

Как? Не знам немски.

И без познания на немски език можеш да се възползваш от всички предимства на немското висше образование – високият академичен стандарт, добрите финансови условия (без учебни такси!), традиционно силните академични и икономически връзки между Германия и България и географската близост.

Вместо сертификат за немски език се прилага един от познатите и в България сертификати за владеене на английски език – IELTS, TOEFL, CAE- обикновенно на ниво B2 или C1.

Факт е, че се предлагат значително повече магистърски програми на английски. Но и бакалавърските програми впечатляват с броя си и с разнообразието – Квантитативна биология, Международен винен бизнес, Електронна търговия, Космическо инженерство, Роботика, Чисти енергийни процеси, Международни отношения, Компютърна лингвистика, Авиационнен Мениджмънт, Здравна информатика, …..

Най-разнобразни оферти има в сферите Бизнес, Мениджмент и Инженерство и ИТ. Но си заслужава да се разровиш и

тук

Ще намериш ВСИЧКИ програми на английски в държавни и частни университети (платени).

Програмите на английски език също са впетчатляващи със своята актуалност и практическа насоченост. Те са базирани на нуждитена индустрията и бизнеса и по този начингарантират отлични възможности за професионална реализация