Какво?

Какво?

…….да следвам?

Отговори скоро. Тук.