Защо?

Защо…..

  ……… Германия?

Kакви са предимствата на висшето образование в Германия ?

Германските университети се радват на висок престиж в целия свят. От тях тръгват първоначалните импулси за много от световно известните изобретения и иновации.

Редица преломни научни открития са направени в Германия. Списъкът на нобеловите лауреати от Германия е дълъг, най-вече в естествените науки и медицината. Едни от най-извесните имена са Вилхелм Рьонтген, Роберт Кох, Макс Планк, Алберт Айнщайн, Кристиане Нюслайн-Фолхард и Харалд цур Хаузен. Не случайно Германия е известна като страна на философи, поети и композитори, родина на Кант, Хегел, Адорно, Гьоте, Хайне, Брехт, Бах, Бетовен и Брамс.

Науката и техниката имат висок престиж и вековни традиции в немското общество. Най-старият  Университет в Германия е основан през 1386 година в Хайделберг. Днес в Германия има около 400 признати от държавата висши учебни заведения, които са разположени в 180 населени места. Те предлагат научни програми по повече от 18 000 специалности. От тях около 1400 са с международна ориентация.

Вие ще намерите много добри условия за успешно обучение. Университетите и научните институти са добре оборудвани. Студентите се радват на грижовно отношение и се възприемат като равни от преподавателите – като бъдещи учени и изследователи.

И не на последно място: немският език е един от най-разпространените езици в научните среди по света. Повече от 100 милиона в целия свят говорят немски език, а около 15 милиона студенти и научни работници го използват всекидневно. В днешно време английският език е необходимост, а немският език е в плюс за всеки образован човек. Английският се възприема като даденост, а владеенето на допълнителен чужд език подобрява шансовете за кариера в днешния глобализиран свят.

Studieren in Deutschland: Eine gute Wahl für Ihr Kind. 15 Fragen und Antworten für Eltern. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 4. Auflage

Studying in Germany. A Good Choice for Your Child. 15 Questions and Answers for Parents. German Academic Exchange Service (DAAD), 4th edition

Консултация и връзка с нас: +359 878 18 07 22

Защо…..

       …….. Австрия?

В Германия кандидатите за най-търсените специалности нямат голям шанс без отлична диплома и матура или без безкрайно чакане. Друго е положението в Австрия.  Там няма Numerus Clausus (NC). По-лесното кандидатстване, немският език, липсата на културни бариери и в повечето случаи отпадането на семестериални такси са важни причини австрийските висши учебни заведения да са предпочитани от чуждестраните студенти, вкл. и германските .

В Австрия има 22 държавни университета, 12 специализирани висши училища, 9 малки самостоятелни  висши института и 13 частни университета. Висшето образование е структурирано подобно на германското- университетите са ориентирани към теорията и научните изследвания, а ВУЗове за приложни науки (Fachhochschulen) са с практическа насоченост и не предлагат всички специалности.  Алпийската република има и два технически университета- във Виена и в Грац.

Медицина в Австрия може да се изучава само в специализирани ВУЗове. Като изключение от това правило медицина може да се изучава и в университета на град Линц, където  обучението следва системата  Bachelor / Master. Германия и Австрия взаимно признават дипломите си за медицинските специалности, което води до повече мобилност за европейските граждани .

Ограниченията за броя на студентите  от няколко години се увеличават. Дълго време в Австрия те не са съществували , но поради  голям наплив от германски студенти във връзка с Numerus Clausus за най-търсените специалности, са наложени  по-рестриктивни процедури за подбор на кандидатите. Засегнати са редици специалности – архитектура,  градоустройство, молекулярна биология, фармация , социология , психология, комуникациони науки, всички икономически науки и други.

Всяка година според броя на кандидатите се решава, дали ще има или няма да има приемни изпити. Ако се провеждат, това се случва  в удобно за българските кандидати  време – през месец юли или август. Актуална информация за отделните специалности и условията за приемане може да получите  ТУК.

Условията за живот в Австрия са добри. Алпите за близо, до столицата се стига бързо от всяка част на страната.  България е само един ден път с лек автомобил. Австрия е страна на композитори-Моцарт, Шуберт и Хайдн са известни в целия свят. Многобройните частни галерии, музеите с  множество  научни и художествени експонати , операта и театрите във Виена се радват на световна слава.

Основаният 1365 година Виенски университет с  90 000 студенти е най-старото и най-голямото висше учебно заведение.  Но не трябва да се забравя – Австрия не е само Виена! И извън столицата има  живот  – и отлични възможности за висше образование. След столицата по брой на студентите  се нареждат Грац, Инсбрук и Залцбург.

Подобно на Германия и Австрия предлага отлично съотношение между цена и качество.

Консултация и връзка с нас: +359 878 18 07 22